Địa chỉ: : - Cơ sở 1: 112 Lê Duẩn, Hải Châu,Đà Nẵng - Cơ sở 2: 35-37-39-41 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu, Đà Nẵng - Cơ sở 3: 143 Điện Biên Phủ, Thanh Khê, Đà Nẵng

Điện thoại : 3888348 - 3636777 - 3626799

Fax: 0236 3888 349

Hotline: 1800.555.534

Email: info@bonpasbakery.com

Website: http://bonpasbakery.com/