• NHÂN VIÊN SOCIAL MEDIA INTERN

    02/12/2017

    BonPas Bakery and Coffee mong muốn được hợp tác với những nhân sự năng động, sáng tạo và trách nhiệm trong công việc
  • NHÂN VIÊN DIGITAL MARKETING

    01/12/2017

    BonPas Bakery and Coffee mong muốn được hợp tác với những nhân sự năng động, sáng tạo và trách nhiệm trong công việc. ​

Tin tức nổi bật

follow us