• THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

    31/05/2016

    BonPas Bakery and Coffee mong muốn được hợp tác với những nhân sự năng động, sáng tạo và nhiệt huyết trong công việc.
  • Bon Pas tuyển dụng Bếp Bánh

    29/03/2016

    Bon Pas Bakery and Coffe mong muốn được hợp tác với những bếp bánh năng động, sáng tạo và nhiệt huyết trong công việc

Tin tức nổi bật

follow us